Chiropraxie in de gezondheidszorg

Chiropraxie in de gezondheidszorg

Lage rugpijn is met ruim 1,5 miljoen patiënten de tweede meest voorkomende pijnklacht in België. De aandoening treft 88.000 beroepsactieven en geeft aanleiding tot een totaal van 5,7 miljoen ziektedagen op jaarbasis.

De rechtstreekse medische kosten voor de behandeling van lage rugpijn liggen tussen 81 en 167 miljoen euro. Dat vertegenwoordigt amper 10 tot 30% van de onrechtstreekse kosten voor de patiënt en de maatschappij. De totale jaarlijkse kosten die terug te brengen zijn tot de aandoening ‘lage rugpijn’, bedragen in ons land naar schatting 270 miljoen tot 1,6 miljard euro (KCE-rapport vol. 48A: chronische lage rugpijn, 2006). Systematische behandeling van lage rugpijn door de chiropractor kan daarom een belangrijke factor in een land waarin voortdurend naar kostenbesparingen in de gezondheidssector wordt gestreefd.

Chiropraxie is in meer dan 60 landen geïntegreerd in de gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat patiënten in 90% van de gevallen een chiropractor raadplegen in verband met rug- of nekklachten. De chiropractor is hiervoor opgeleid en is door specialisatie en ervaring dé expert in gewrichtsmanipulaties.

Reeds decennialang wordt onderzoek verricht naar de doeltreffendheid, kosteneffectiviteit en veiligheid van gewrichtsmanipulatie. Meerdere wetenschappelijke studieresultaten tonen aan dat manipulatie een ab

solute meerwaarde biedt in de aanpak van nek- en rugpijn. Deze wetenschappelijke studies zijn algemeen toegankelijk.

De Belgische chiropractors beoefenen hun praktijk volgens de Europees vastgestelde normen gangbaar in de gezondheidssector. Ze lopen voorop in vergelijking met de niet-conventionele geneeswijzen in ons land. Chiropractors voldoen aan de vereiste criteria voor regularisatie, met onder meer een geaccrediteerde universitaire opleiding van vijf jaar, een aanvullende beroepsopleiding van één jaar en een gepaste medische aansprakelijkheidsverzekering. Ze zijn dus professioneel georganiseerd en klaar om ook in ons land volwaardig in de gezondheidszorg opgenomen te worden.

In een zorgsysteem waar de patiënt centraal staat, moet ook de rugpatiënt zonder omwegen terechtkunnen bij de zorgverstrekker die het best gekwalificeerd is om zijn specifieke gezondheidsprobleem te beoordelen en te behandelen. Dat is precies waarom elke patiënt met rug- of nekpijn rechtstreeks een chiropractor moet kunnen raadplegen.

Chiropraxie wordt (nog) niet aan de Belgische universiteiten onderwezen. Studenten die voor dit beroep kiezen, kunnen de opleiding bijgevolg enkel in het buitenland volgen. Daar zijn ruim 44 opleidingen beschikbaar o.m. in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Denemarken, de Verenigde Staten, Canada en Australië.