Chiropraxie studeren

Chiropraxie wordt (nog) niet aan de Belgische universiteiten onderwezen. Studenten die voor dit beroep kiezen, kunnen de opleiding bijgevolg enkel in het buitenland volgen. Daar zijn ruim 44 opleidingen beschikbaar o.m. in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Denemarken, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

De opleiding tot chiropractor is een voltijdse universitaire opleiding van vijf academiejaren (een academische Master conform het Bologna-akkoord) gevolgd door een zesde jaar beroepsopleiding in het land waar het beroep zal uitgeoefend worden, naar analogie met de opleiding van de huisarts in beroepsopleiding. Op het einde van dat praktijkjaar volgt er een examen voor een internationale en multidisciplinaire jury. De Belgische Vereniging van Chiropractors houdt hierop nauwlettend toezicht en zal op basis hiervan een kandidaat-chiropractor al dan niet toelaten als lid van de beroepsvereniging.

De kwaliteit van de opleiding tot chiropractor staat wereldwijd onder de controle van de Councils on Chiropractic Education International (CCEI). Dit verzekert de uniformiteit van de diploma’s.

De opleiding chiropraxie in Europa is geaccrediteerd door de European Council for Chiropractic Education (ECCE) en de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Om die kwaliteitsgarantie nog te verbeteren heeft de European Chiropractors’ Union (ECU) besloten een officiële Europese norm voor chiropractische zorgverlening vast te leggen. Die norm is in april 2012 in voege getreden in 31 Europese landen, leden van het European Committee on Standardisation (ECS).

Indien je interesse hebt om chiropraxie te studeren, mag je steeds contact opnemen.