Sportblessures & fysieke trauma’s

Chiropraxie Vlaamse Ardennen heeft jarenlange expertise en ervaring in het diagnosticeren en behandelen van letsels bij zowel recreatieve als professionele sporters. De chiropractor zal via vragenlijsten, een vraaggesprek en uitgebreid klinisch onderzoek u door een zo efficiënt mogelijke behandeling begeleiden.

Daarboven worden de nieuwste technieken gebruikt welke wetenschappelijk zijn bewezen. In het behandeltraject wordt er speciale aandacht gegeven aan preventie en prestatie. Een optimaal functionerend bewegingsapparaat zorgt voor betere prestaties en minder blessures.

Meer en meer sporters en sporttakken ontdekken dat chiropraxie kan zorgen voor meer spierkracht, flexibiliteit, een verbeterde integratie en coördinatie wat op zijn beurt kan leiden tot het aanscherpen van nieuwe records op nationaal en internationaal niveau leiden.

Verbeter je sportieve prestaties met chiropraxie

Trauma’s, fysiek letsels, operaties

Sportprestaties vergen een optimale werking van het bewegingsstelsel in combinatie met een mentaal en chemisch fit lichaam en vereisen daarom:

  • sterke botten die een gepaste trekbasis vormen voor de pezen en de verschillende bewegingen aankunnen;
  • gewrichten die vlot en pijnloos hun specifieke bewegingsfunctie uitoefenen. Ze dienen daartoe steeds congruent en gelijkmatig te worden belast vanuit de biomechanisch meest veiligste positie, die op haar beurt afhankelijk is van de gebruikte bewegingspatronen en de juiste werking van de eromheen liggende spieren;
  • Zenuwen die correct de informatie van het lichaam doorgeven, integreren en de gepaste spieren naar verhouding activeren;
  • Spieren die soepel en sterk zijn, beschikken over de nodige uithouding en met elkaar passend functioneren;
  • Bindweefsel dat niet extra verkleefd (cross links) of verdikt is (nodules) is.

Als één of meerdere van deze factoren niet naar behoren werken zal het lichaam dit in eerste instantie trachten te compenseren. Hierdoor ontstaan de klachten soms heel wat later en manifesteren ze zich pas nadat duidelijk wordt dat de capaciteit van het weefsel te beperkt is voor hetgeen men ervan vraagt tijdens een belastende (sport)activiteit. De chiropractor zal daarom de werkelijke oorzaak opsporen en passend behandelen.  

Bij een trauma wordt het weefsel beschadigd, en kan bijgevolg de prestatie nadien heel wat minder zijn. Je hoort dan “sinds die val of operatie ben ik niet meer dezelfde”. Niettegenstaande dat men dikwijls een correcte behandeling onderging tijdens de herstelperiode na een val of medische ingreep kan het weefsel (zenuw/spier/bindweefsel) toch nog bepaalde ontregelingen bevatten. Die zorgen ervoor dat uw prestatie, herstel of revalidatie wordt afgeremd. 

Wanneer bepaalde reflexen die geactiveerd werden tijdens het trauma behouden zijn gebleven, overdreven spierspanning en spierzwakte in bepaalde spieren tot gevolg hebben onderzoeken en behandelen wij dit specifiek.

Bert Ameloot en Marien Vermeulen zijn één van de weinigen in België die bijscholing hebben gevolgd naar de neurologische reflexmatige effecten van een trauma.