Nekpijn (incl. hernia)

Niet-specifieke mechanische nekpijn

In de meeste gevallen is er geen duidelijk aantoonbare weefsel/ziekte oorzaak voor uw nekklachten. De pijn in uw nek is dan het gevolg van een overbelasting en/of slijtage van uw spieren, gewrichten, ligamenten en/of tussenwervelschijven. De pijn kan gepaard gaan met een zenuwwortel/ruggenmerg irritatie of bedrukking waardoor er tintelingen, gevoelloosheid en/of krachtverlies optreedt. De kunst van de behandeling is de correctie van het onevenwicht, zodat uw lichaam dit kan herstellen.

Mechanische nekpijn verschilt van zogenaamde whiplash-letsels, die veroorzaakt worden door een ongeval. Hebt u een ongeval gehad – ook al was dat een hele tijd geleden – vergeet dat dan niet te melden aan uw chiropractor.

Uw chiropractor zal ook andere symptomen bevragen en onderzoeken, zoals vermagering, koorts, misselijkheid, verergerde nachtelijke pijn enz. Bij alarmerende symptomen die mogelijk op een ernstige aandoening wijzen, zal hij/zij u doorverwijzen.

Wat kunt u zelf doen bij acute nekpijn

Blijf actief, dat biedt de beste garanties op een vlot herstel, maar houdt rekening met de signalen van uw lichaam.

Met deze tips tegen acute nekpijn zet u alvast de eerste stap naar een spoedig herstel.

 • Voer zo snel mogelijk uw gewone dagelijkse activiteiten weer uit, rekening houdend met de signalen van uw lichaam. Respecteer uw grenzen en doseer indien nodig.
 • Geen enkele houding of activiteit is echt verboden, maar vermijd activiteiten die nadien meer pijn geven gedurende enkele uren.
 • Stap rond en wissel regelmatig van houding.
 • Warmte kan uw comfort verhogen.
 • Voor dit soort pijn wordt medicatie (pijnstiller/ontstekingsremmer/spierontspanner) afgeraden
 • Een ontstekingsremmer kan soms nuttig zijn in de beginfase van uw pijn indien er nachtpijn is. Indien nodig, kunt u voor bijkomende pijnstilling paracetamol (maximaal vier keer per dag 1 gram) nemen.
  • Neem medicatie altijd in overleg met een arts.
  • Pijnstillers hebben als doel dat u uw dagelijkse activiteiten vlotter kan uitvoeren, maar doseren blijft van belang. Het is niet de bedoeling dat u over uw grenzen gaat door pijnstillers te nemen.
 • Hervat uw werk zodra het kan.
 • Wees geduldig

Uit onderzoek blijkt dat andere zaken in uw leven mogelijk een invloed hebben op de pijn. Zo kunnen o.a. emoties zoals somberheid en/of overmatige angst bij het uitvoeren van activiteiten of bewegingen nadelig zijn voor uw herstel. 

Wat doet u best niet bij acute nekpijn?

 • Lang naar boven kijken
 • Lang ononderbroken in dezelfde houding werken met het hoofd voorovergebogen.
 • Een halskraag dragen.

Nekpijn met uitstralingspijn

Uitstralingspijn naar het schouderblad en/of de arm kan veroorzaakt worden door een symptomatische discus hernia die een zenuwwortel/het ruggenmerg irriteert of bedrukt. De chiropractor zal via een neurologisch onderzoek de zenuwfunctie evalueren en met verschillende testen beslissen of u kandidaat bent om conservatief behandeld te kunnen worden.

MR-scan of CT-scan van de wervelkolom is nodig bij:

 • Verwikkelde uitstralingspijn (krachtverlies of onhoudbare pijn ondanks adequate pijntherapie).
 • Blijvende ernstige klachten (langer dan 6 weken).
 • Aanhoudende nachtpijn
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies
 • Trauma
 • Voorgeschiedenis van kanker 
 • Vermoeden van infectie
 • Vermoeden van ruggenmergcompressie