Stress

  • chiropraxie-vlaamse-ardennen oudenaarde Bert Ameloot Marien Vermeulen chiropractor

De gevolgen van stress op ons lichaam en de relatie met musculoskeletale klachten.

Kortstondige stressreacties (vecht/vlucht reacties) zijn beschermend, noodzakelijk, handig, natuurlijk en niet schadelijk. Maar indien ons lichaam wordt geconfronteerd met langdurige blootstelling aan deze veranderingen die in het lichaam gebeuren door stress, dan kan dit uw gezondheid op verschillende manieren schaden (zie deze mooie documentaire hieronder).

 

 

Je bent meer kwetsbaar voor de negatieve gevolgen van stress als je het gevoel hebt dat je geen controle of uitweg hebt, het gevoel hebt dat het erger wordt, onrechtvaardigheidsgevoel hebt en dat je geen of weinig steun krijgt van de mensen rondom jouw (sociaal netwerk).

De effecten op het bewegingsstelsel: er zijn stressgevoelige receptoren in de spieren vooral net onder de schedel en rond het bekken. Hierdoor verhoogt de spierspanning waardoor sneller klachten ontstaan zoals hoofdpijn, nekpijn en rugpijn. De hormonale effecten van langdurige stress verlaagt uw pijndrempel, waardoor u gevoeliger wordt aan pijn en gemakkelijker ontstekingen ontwikkelt.

Andere veelvoorkomende gezondheidsklachten verergeren of worden veroorzaakt door stress zoals hartaandoeningen, hoge bloeddruk, diabetes type II, verminderde afweer, onvruchtbaarheid en mentale ziekten. Maar ook zal de vetopstapeling hoger zijn rond de buik. En laat buikomtrek nu net een indicator zijn voor gezondheid! Bovendien heeft iemand met langdurige stress veranderingen in de hersenen die lijden tot geheugenverlies en een verlaging van plezier (door een verlaging van dopamine). Ze kunnen daardoor makkelijker depressie krijgen. Het meest schokkende is de ontdekking dat de telomeren (uiteinden van het DNA) die bij veroudering traag verminderen, zullen veel sneller verdwijnen. Hierdoor gaat je levensduurte achteruit. Bij hoge stress die lang aanhoudt, zal de veroudering 6 keer zo snel gebeuren. Men heeft ontdekt dat liefde, genegenheid, zorgen voor, anderen helpen en “geven”, dit proces kan vertragen.

Onze maatschappij legt hoge eisen op en waardeert vaak de verkeerde dingen. Multitasken is bijvoorbeeld niet goed voor onze gezondheid. Indien we bewuster kunnen omgaan met stress zal er een betere samenleving ontstaan waarbij het individu zich meer kan ontplooien.

Wat kan je hier zelf aan doen?

1.los conflicten met andere personen op
2.eet gezond en gevarieerd
3.pas de principes van tijdsbeheer toe
4.probeer problemen niet groter te maken dan ze zijn (objectiveer en relativeer)
5.zoek hulp/raad bij anderen of in boeken om grotere problemen op te lossen
6.probeer anderen in te schakelen of taken te geven om jezelf wat te ontlasten
7.geniet van pauzes en neem dagelijks een middagdutje
8.negeer de signalen van stress niet en stel niet uit er iets aan te doen
9.wees dankbaar en blijf positief
10.blijf niet alleen zitten, meng jezelf met anderen

Voor de situaties/factoren die niet te veranderen zijn, kan je de volgende technieken eerst zelf proberen alvorens professionele hulp te zoeken:
EFT is een uitstekende manier dat wetenschappelijk heeft aangetoond de cortisol (stresshormoon) en psychologische spanning significant te verminderen. Verder zijn mindfulness, yoga, pilates toegankelijke vormen om stress te minderen.