Onze visie

De zorg voor de wervelkolomaandoeningen (nekpijn met of zonder uitstraling, hoofdpijn, middenrugpijn en lage rugpijn met of zonder uitstraling) worden al jaren gekenmerkt door een bijzonder fenomeen:

  • een wisselende kwaliteit van de zorg
  • stijgende kosten voor de diagnose en behandeling
  • een stijgend aantal mensen met een beperking ten gevolge van deze wervelkolomaandoeningen
  • een stijgend gebruik van röntgenfoto's, CT-scans en NMR/MRI tegen de adviezen van de richtlijnen in
  • een stijgend aantal rugoperaties tegen de adviezen van de richtlijnen in
  • een stijgend gebruik van sterke pijnstillende medicatie (opiaten) voor (chronische) lage rugpijn en dit tegen de richtlijnen in

We bevinden ons dus in een tegenstrijdige maatschappelijke situatie met meerdere problemen. Er zijn teveel economische belangen die spelen om dit probleem ten gronde op te lossen.

Bron: Clinical Reasoning in Spine Pain, Volume I: Primary Management of Low Back Disorders Using the CRISP Protocols, A practical evidence based guide. Geschreven door internationaal erkende auteur, clinicus en onderzoeker Dr. Donald R. Murphy (2013).

Als onafhankelijke zorgverstrekker willen we bewust gesteund vanuit onze visie op een betere gezondheid WEL de meest recente richtlijnen en studieresultaten opvolgen en integreren. 

Pijn is een alarmsignaal dat enkel aangeeft dat er een probleem is, maar kan u niet altijd zeggen wat het is, waar het zich bevindt en hoe er iets aan te doen om het op te lossen en/of te voorkomen. Vaak kan uw lichaam dit probleem zelf oplossen, maar soms heeft u best de hulp nodig van een professionele zorgverstrekker om langdurige of herhaaldelijke klachten te voorkomen. 

Klachten aan de wervelkolom met of zonder uitstraling kunnen structureel, chemisch of mentaal van oorsprong zijn of een combinatie daarvan.

  1. Structurele of mechanische oorsprong ten gevolge van repetitieve bewegingen, asymmetrische (over)belasting, foute bewegingspatronen of overmatig zitten. Dit komt het vaakst voor in onze praktijk.
  2. Met chemische oorsprong worden bedoeld: hormonale onbalans, stress, slecht (lees vaak Westers) voedingspatroon en andere factoren die ontsteking kunnen promoten.
  3. Onder de noemer mentale oorsprong vallen emotionele/relationele/financiële stress, depressie, psychosociale problematiek.

 

Uw chiropractor zal door zijn positie in de eerstelijnszorg bepalen of de aandoening van uw wervelkolom kan/mag behandeld worden door chiropraxie of verdere onderzoeken (beeldvorming/bloedtest/...) of doorverwijzing naar huisarts of specialist nodig zijn. Uw chiropractors werken met andere gezondheidswerkers samen en communiceren onderling de nodige informatie.