Manipulatie opgenomen in de meest recente Belgische richtlijnen voor lage rugpijn met of zonder uitstraling

 

Van alle gezondheidsberoepen en specialisten zijn chiropractors het meest onderlegd in manipulatie. Deze therapievorm blijkt indien correct uitgevoerd bij de juiste patiënt vaak de meest effectieve oplossing. Naast manipulatie gebruikt de chiropractor ook spiertechnieken, oefeningen, advies, geruststelling,… als deel van het behandelingsplan. Deze nieuwe richtlijn is een mijlpaal voor het beroep en de erkenning voor zijn effectiviteit, die jarenlang onterecht werd ontkend.

Bron: https://kce.fgov.be/publication/report/low-back-pain-and-radicular-pain-evaluation-and-management#.WSVX7mjyjIX

Meer bewegen om het zitten te compenseren

Een internationale groep wetenschappers verzamelde eerdere studies die een verband zochten tussen zitten, bewegen en sterfterisico. Deze overzichtsstudie laat er geen twijfel over bestaan: te veel zitten terwijl dit niet gecompenseerd wordt door voldoende bewegen aan matig-intensieve intensiteit verhoogt het risico op vroegtijdige sterfte door hart- en vaatziekten en kanker.

De huidige aanbeveling van 30 minuten beweging per dag compenseert volgens deze analyse niet de nadelen van minstens 8 uur zitten per dag. Mensen met een kantoorjob zouden volgens de onderzoekers best nog meer bewegen: namelijk 60 tot 75 minuten per dag.

Bron: Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. The Lancet. Published online July 27 2016