Wij zijn blij u terug te kunnen helpen mits het nemen van strenge voorzorgsmaatregelen: handschoenen, alcoholgels, desinfecteermiddelen voor de behandeltafel, bureau’s en materiaal, mondmasker, gelaatsscherm, handen wassen en verluchting van lokalen.

Wij verwachten ook van u dat u de volgende maatregelen nauw opvolgt teneinde elkaar te beschermen:

 • Enkel indien u een mondmasker op hebt, zal u worden binnen gelaten in de praktijk. Hieronder kan u een link vinden om zelf zeer eenvoudig en snel een mondmasker te maken, indien u er geen hebt.
 • U wordt verwacht uw mondmasker op te zetten VOORALEER u de praktijk betreedt.
 • Van zodra u binnen bent, mag u uw handen desinfecteren met alcoholgel. 
 • Ringen en horloges laat u beter thuis. Ze zijn een broeihaard voor virussen en bacteriën.
 • Enkel de patiënt kan worden toegelaten in het praktijkgebouw (geen extra familieleden). Kinderen < 18 jaar mogen worden vergezeld van 1 ouder.  
 • We kunnen maximaal 3 patiënten tegelijk in de wachtzaal toelaten. De achterdeur staat continue open voor optimale verluchting. Indien er meer dan 3 patiënten in de wachtzaal zijn, zal u vriendelijk worden verzocht even buiten te wachten. We doen ons best deze tijd zo kort mogelijk te maken. 
 • Indien u zich ziek voelt of een symptoom hebt die doet denken aan corona, vragen wij u thuis te blijven en ons telefonisch te contacteren om de afspraak te verplaatsen.
 • Cash betalingen worden zoveel mogelijk vermeden. Bij voorkeur kan u betalen met de Payconiq App of de Bancontact App (let op: niet met de kaart!). Indien u deze applicaties niet hebt op uw smartphone, verzoeken wij u vriendelijk om deze op voorhand te downloaden of telefonisch over te schrijven op het rekeningnummer BE38 6528 3167 7072 met als mededeling uw naam en de datum van de consultatie.

Pas als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we het risico op besmetting drastisch verminderen.
Samen sterk tegen corona!

Andere voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting te beperken:

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Gelieve ons te verwittigen en contacteer je huisarts.
 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.